Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 11-08-2020
www.Happymoringa.nl
Bredesloot 50
7881CZ Emmer-Compascuum Nederland
Email; hello@happymoringa.nl
Kvk nummer; 01137836
BTW nummer; NL002037060B18
Iban; nummer; NL95RABO0350777020
Bic (SWIFT); RABONL2U

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt en word er onder verstaan; 1.a. Happymoringa.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 1.b. Consument: Wederpartij van Happymoringa.nl die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 1.c. Afnemer: Wederpartij van Happymoringa.nl die handelt in uitoefening van bedrijf of beroep. 1.d. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Happymoringa.nl en consument / afnemer.


Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Happymoringa.nl
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.a. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vind plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van Happymoringa.nl. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Happymoringa.nl de bestelling in behandeling heeft genomen. 3.b. Er geld geen minimum bestelbedrag voor consumenten / afnemers. 3.c.Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling volgt een bevestiging per mail. 3.4. Op het moment dat de bestelling aangeboden word aan PostNL zal wederom een bevestiging per mail volgen.


Artikel 4 Prijzen
4.a. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief kosten van, vervoer, verzending en verzekering. 4.b. Prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief Nederlandse omzetbelasting maar exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de consument / afnemer zich niet in Nederland bevind is zij zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzet belasting of invoerrechten. 4.c. De op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. 4.d. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Happymoringa.nl bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
Artikel 5 Betaling en incasso
5.a. Bij een bestelling dient de consument / afnemer altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling word alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 10 dagen betaald worden, zo niet dan word de bestelling geannuleerd, in overleg kan deze termijn aangepast worden. 5.b. Betaling is op de volgende manieren mogelijk: Vooruitbetaling doormiddel van iDeal zoals aangegeven op de betaal pagina, of door middel van het overmaken van het totaal bedrag van de factuur op onze Rabo rekening ; NL95RABO0350777020 t.n.v. Happymoringa.nl, of contant bij het ophalen van de bestelling. 5.c. In geval van wanbetaling door de consument / afnemer draagt Happymoringa.nl na het verstrijken van een redelijke termijn, haar vordering over aan een incassobureau, en het heeft daarmede het recht om de in redelijkheid gemaakte incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente. 5.d. Indien consument / afnemer in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. Consument / afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente op dat moment hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument / afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 5.e. Alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte komen voor rekening van consument / afnemer. 5.f. De eventuele gemaakte redelijke rechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van consument / afnemer.


Artikel 6 Levering
6.a. Levering door Happymoringa.nl vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder of bij afhaling door consument / afnemer bij Happymoringa.nl. 6.b. Alle leveringen van Happymoringa.nl worden bezorgd door PostNL. 6.c. Alle verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument / afnemer. Happymoringa.nl regelt de wijze van verzending. 6.d. Verzending vind gewoonlijk plaats binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Indien 1 of meerdere producten niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat de gewoonlijke levertijd overschreden wordt. 6.e. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen en bij een levertijd langer dan vijf werkdagen zal er contact opgenomen worden met de consument / afnemer. Indien de levertijd van 30 dagen niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Happymoringa.nl de consument / afnemer hiervan op de hoogte stellen. Het gedeelte van de order welke niet op tijd geleverd kan worden, zal dan in overleg gratis nagezonden of geannuleerd worden. 6.f. Indien een product om welke reden dan ook niet mogelijk leverbaar blijkt te zijn, kan Happymoringa.nl (indien consument / afnemer dit wenst) een zowel wat prijs en kwaliteit een vergelijkbaar product leveren. 6.g. Indien een bestelling niet of onvolledig word geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 14 dagen aan Happymoringa kenbaar maken en wordt er een passende oplossing gezocht door nalevering van een gedeelte of de complete zending. 6.h. De consument / afnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de adres gegevens, evenals het doorgeven van adreswijzigingen bij verhuizing. Voor foutieve leveringen gevolge van het niet correct aanleveren van gegevens door consument / afnemer aan Happymoringa daar is Happymoringa.nl op geen enkele manier voor aansprakelijk. 6.i. Happymoringa.nl kan voor het verkeerd gebruik van alle Happymoringa.nl producten en de gevolgen daarvan niet aansprakelijk worden gesteld. 6.j. De geleverde superfood voedingssupplementen geleverd door Happymoringa.nl vallen niet onder de reguliere geneeskunde en kunnen dus ook niet als zodanig worden aangemerkt. 6.k. De geleverde superfood voedingssupplementen geleverd door Happymoringa.nl zijn bedoeld als ondersteuning van de algehele gezondheid en om fitter en vitaler te worden en te blijven.


Artikel 7 Retouren en wet kopen op afstand
7.a. Volgens de wet kopen op afstand, heeft u als koper recht op zeven dagen bedenktijd tot mogelijk gevolgd door ontbinding zonder opgaaf van reden. Indien u al betaald heeft, word het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening terug gestort in ieder geval binnen dertig dagen. 7.b. Bij retour zendingen zijn de verzendkosten voor de consument / afnemer, bij onvoldoende gefrankeerde zendingen of zendingen onder rembours worden niet door Happymoringa.nl geaccepteerd of de hiermee gemoeide kosten zullen aan de verzender in rekening worden gebracht. 7.c. Als de verpakking van het geleverde product geopend is kan het niet meer geroutineerd worden in verband met hygiƫnische redenen. 7.d. Indien er aantoonbaar een fout is gemaakt bij de levering door Happymoringa.nl zullen de verzendkosten voor Happymoringa.nl zijn. 7.e. Bij retour zendingen dient altijd van te voren contact met Happymoringa.nl opgenomen te worden. 7.e. Indien de artikelen ongebruikt, tijdig en correct in de originele verpakking zijn geretourneerd, betaald Happymoringa.nl de betaalde prijs met uitzondering van de verzend en de verzekerings kosten, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 35 dagen na retour ontvangst van het artikel terug.


Artikel 8 Klachtenprocedure
Bij een klacht is het alleen mogelijk om het op Happymoringa.nl getoonde klachtenformulier in te vullen en te verzenden. De klacht moet zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na het ontstaan van de klacht ingevuld en verzonden zijn op het klachtenformulier op Happymoringa.nl met vermelding van het ordernummer en telefoonnummer van de consument / afnemer. Happymoringa.nl zal zo spoedig mogelijk met de consument / afnemer proberen om tot een oplossing te komen van de ontstane klacht.

Artikel 9 Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden zoveel als mogelijk in onderling overleg opgelost. Bij het instant blijven van een geschil zal een onafhankelijke mediator worden gezocht voor het vinden van een oplossing.


Artikel 10 Copyright
Het is verboden om op geen enkele manier tekst of beeld materiaal van Happymoringa.nl te kopiƫren, of anderszins te gebruiken of te publiceren zonder dit vooraf schriftelijk aan Happymoringa.nl te hebben verzocht en goed bevonden te hebben door Happymoringa.nl door schriftelijke goedkeuring. Bij overtreding zullen er juridische stappen ondernomen worden door Happymoringa.nl. Alle rechten zijn voorbehouden aan Happymoringa.nl.